018-315/2011 DARS, d.d.

Številka: 018-315/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Miriam Ravnikar Šurk kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila »Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0629 Dramlje – Celje od km 1,701 do km 5,760 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 9. 2011

ODLOČILA

Umik zahteve za nadaljevanje postopka revizije oddaje javnega naročila »Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0629 Dramlje – Celje od km 1,701 do km 5,760 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja« se vzame na znanje in se postopek odločanja o zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je 3.5.2011 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN4409/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu »Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0629 Dramlje – Celje od km 1,701 do km 5,760 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja«.

Naročnik je 16. 8. 2011 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 5. 9. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila z dne 16. 8. 2011.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom z dne 20. 9. 2011 zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je 21. 9. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je 26. 9. 2011 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0629 Dramlje – Celje od km 1,701 do km 5,760 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja« v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 27. 9. 2011Predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, Murska Sobota
- Strabag AG, Ortengurgerstrasse 27, Spital na der Drau, Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, Ljubljana
- v arhiv, tu