018-439/2011 Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Številka: 018-439/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Ureditev, upravljanje, hramba in izposoja dokumentarnega gradiva JAZMP za obdobje dveh let", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mikrografija d.o.o., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Vida Gaberc, šmartinska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.12.2011

ODLOČILA

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Ureditev, upravljanje, hramba in izposoja dokumentarnega gradiva JAZMP za obdobje dveh let", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 16.11.2011, pod št. JN13179/2011, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 7.12.2011, se ustavi.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov takse za predrevizijski in revizijski postopek, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Ureditev, upravljanje, hramba in izposoja dokumentarnega gradiva JAZMP za obdobje dveh let", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 16.11.2011, pod št. objave JN13179/2011, dne 8.12.2011 prejel zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 7.12.2011.

Naročnik je zahtevek za revizijo z odločitvijo z dne 15.12.2011, pod št. 7331-13/2011, zavrnil.
Naročnik je z vlogo z dne 16.12.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.12.2011 podal umik zahtevka za revizijo, ki ga je naročnik dne 27.12.2011 posredoval Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov takse za predrevizijski in revizijski postopek. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel (saj ga je umaknil), je Državna revizijska komisija, glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov takse zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29.12.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, Ljubljana,
- odvetnica Vida Gaberc, šmartinska cesta 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.