018-380/2011 Občina Zreče

Številka: 018-380/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "celovito urejanje porečja Dravinje - odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče, sklop 1 - čistilna naprava", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ESOT, d. o. o., Kersnikova ulica 21, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče (v nadaljevanju: naročnik), 8. 12. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "celovito urejanje porečja Dravinje - odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče, sklop 1 - čistilna naprava" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 29. 3. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3070/2011) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 4300-0003/2011-31 z dne 21. 9. 2011 sodelujoča ponudnika obvestil, da je javno naročilo v sklopu 1 oddal skupnima ponudnikoma Purgator, d. o. o., Novi trg 9, Postojna in HidrograÄ"evinar, a. d., Promenada 13, Sremska Mitrovica, Republika Srbija.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 10. 2011, ki ga je naročnik s sklepom št. 4300-0003/2011-55 z dne 28. 10. 2011 deloma zavrgel in deloma zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4300-0003/2011-57 z dne 3. 11. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 7. 11. 2011 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 7. 12. 2011 sporočil, da umika zahtevek za revizijo in Državni revizijski komisiji predlaga, da ustavi revizijski postopek.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "celovito urejanje porečja Dravinje - odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče, sklop 1 - čistilna naprava" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8. 12. 2011

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
- Purgator, d. o. o., Novi trg 9, 6230 Postojna,
- HidrograÄ"evinar, a. d., Promenada 13, 22000 Sremska Mitrovica, Republika Srbija,
- v arhiv, tu.