018-406/2011 Občina Rogaška Slatina

Številka: 018-406/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija, STRABAG AG Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 12. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 14. 11. 2011, pod št. JN13010/2011, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 24. 11. 2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 14. 11. 2011, pod št. objave JN13010/2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 11. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 28. 11. 2011, pod št. 430-0084/2011, sprejel sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 28. 11. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 12. 2011 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 13. 12. 2011


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana