018-285/2011 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-285/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 8. 9. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana se ustavi.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 13. 7. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7837/2011, in 16. 7. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 135-224310) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo in predlagal spremembo posameznih določb razpisne dokumentacije, uveljavljal pa je tudi povrnitev takse.

Naročnik je s sklepom št. IG-789/08-11 z dne 31. 8. 2011 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. IG-792/08-11 z dne 31. 8. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 5. 9. 2011 sporočil, da "ne želi nadaljevati presojo svojega zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo".

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 8. 9. 2011

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
- Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.