018-242/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-242/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup in preventivno vzdrževanje anestezijskih aparatov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Ram 2, d. o. o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 9. 8. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za nakup in preventivno vzdrževanje anestezijskih aparatov se ustavi.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 13. 6. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6467/2011, in 16. 6. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 114-188541) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo in predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije, uveljavljal pa je tudi povrnitev takse.

Naročnik je s sklepom št. MM-28-7-2011 z dne 28. 7. 2011 zahtevek za revizijo zavrnil v delu, ki se nanaša na merili iz podtočk 2.2. in 2.6., v preostalem delu pa ga je zavrgel.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 84508-k038-11/3 z dne 2. 8. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 8. 8. 2011 odstopil vlagateljevo vlogo z dne 4. 8. 2011 (Predlog za umik zahtevka), da se je vlagatelj odločil, da skladno s 30. členom ZPVPJN ne bo nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo in predlaga umik zahtevka za revizijo. Vlagatelj je enako vlogo predložil 8. 8. 2011 in 9. 8. 2011 tudi Državni revizijski komisiji.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 9. 8. 2011

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
- Ram 2, d. o. o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Dräger Slovenija, d. o. o., Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana - Črnuče,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.