018-022/2011 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-22/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "[n]ekontaktni optični biometer" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GASPERO, d. o. o., Gmajna 16, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o. p., d. o. o., šestova ulica 2, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24. februarja 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01802211), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 2.500,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 13. novembra 2010 sprejel "