018-146/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: 018-146/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila "izvedba gradbeno obrtniško instalacijskih del na prenovi objekta Kadetnice v Mariboru" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 01. junija 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 10. aprila 2007 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi 68. in 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) dne 17. januarja 2007 sprejel "s k l e n i l a: o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanje strokovne komisije" številka 430-16/2007-1 za II. etapo prenove objekta Kadetnice, GOI dela, dne 30. januarja 2007 pa še "