018-382/2006 Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ

Številka: 018-382/2006-45-3145 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. in 2. odstavka 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 2/04) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, ter članice Sonje Drozdek-šinko in članice Nataše Jeršič kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju, v zvezi s sklepom, št. 018-382/2006-45-3122, dne 10.10.2006

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-382/2006-45-3122, dne 10.10.2006, se popravi tako, da se v glavi sklepa popravi naročnikov naslov, ki se po novem glasi:

"Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, Ljubljana"

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju, ki ga je vložilo podjetje Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2006 sprejela sklep št. 018-382/2006-45-3122.

V izreku sklepa Državne revizijske komisije št. 018-382/2006-45-3122, z dne 10.10.2006, s katerim je Državna revizijska komisija naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ugodila, je pri navedbi naročnikovega naslova prišlo do očitne pisne napake, saj je bilo v naročnikovem naslovu pomotoma zapisano "Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 8, Ljubljana" namesto "Cankarjeva 18".

V glavi sklepa se tako naročnikov naslov po novem (pravilno) glasi:

"Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, Ljubljana".


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 16.10.2006
predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, Ljubljana
- Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana