018-010/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-10/05-34-163

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, člana Francija Kodela, kot poročevalca senata, in člana Jožefa Kocuvana, kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za sklepne endoproteze ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Impakta d.d., Kersnikova 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), in na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN, dne 18.01.2005

ODLOČILA

Predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev

Pred Državno revizijsko komisijo je bil v teku postopek nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki se je zaključil z izdajo sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-10/05-34-150, z dne 17.01.2005.

Dne 18.01.2004 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN.

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, je vezan na obstoj zahtevka za revizijo; ko je o zahtevku za revizijo pravnomočno odločeno, aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila namreč niso več zadržane, zato za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni več podlage. Ker je Državna revizijska komisija naročnikov predlog po drugem odstavku 11. člena ZRPJN prejela že po tem, ko je o zahtevku za revizijo meritorno odločila in o tem izdala sklep, je naročnikov predlog nedopusten, kot takšnega pa ga je Državna revizijska komisija zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.01.2005


Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana,
- HELI PRO d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce,
- Dentacom inženiring d.o.o., Efenikova cesta 61, Velenje,
- Lima- Lto S.p.A., Via Nazionale, 52- Villanova, San Daniele del Friuli (Udine), Italija,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.