Shema postopka pravnega varstvaShema postopka pravnega varstva po ZPVPJN je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za finance.