Letna poročila komisije

Državna revizijska komisija mora v skladu z 68. in 69. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Državnemu zboru Republike Slovenije vsako leto poročati o svojem delu.

Arhiv poročil Državne revizijske komisije: