seznam zadev v odločanju

več   

odločitve DKOM

več   

Državna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil.

kontakt

Državna revizijska komisija
Slovenska 54
PP 704
1001 Ljubljana

tel.: 01/234 28 00
fax: 01/234 28 40
e-pošta:

aktualno

javne vsebine