Kolofon

 Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 25.8.2013
Naročnik: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Priprava gradiva: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
 

Izvajalec: Arctur d.o.o. 
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: 
Grafična podoba in programiranje: Arctur d.o.o.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)