Na Bledu bo v sredo potekalo srečanje evropske mreže prvostopnih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

datum: 01.10.2019

 Vprašanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja je zelo aktualna tema ne le v Sloveniji, temveč po vsej Evropski uniji. Pri nas so v ospredju javnega zanimanja predvsem posamezni razvpiti primeri, v kratkem pa bo Državni zbor odločal tudi o zakonskih spremembah, ki jih je Vlada že potrdila. Predlog novele prinaša vrsto pozitivnih korakov, a vsebuje tudi nekaj elementov, ki bi jih bilo bolje amandmirati, da bi dosegli bolj učinkovite rešitve, v enem primeru pa je predlog celo v nasprotju z evropskimi standardi.

Seveda pa slovenske težave z javnim naročanjem niso osamljene, zato je pomemben tudi pogled na dogajanje na evropski ravni. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil DKOM redno in intenzivno sodeluje z evropskimi kolegi in strokovnjaki tako pri izmenjavi izkušenj, kot predvsem pri iskanju rešitev za največje izzive ter skrbi za dvig standardov javnega naročanja in vzpostavitev skupne evropske prakse ne tem področju.

O naših izkušnjah in izzivih bomo z evropskimi kolegi razpravljali na sestanku ekspertne skupine “Mreža prvostopnih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil - EU network of first instance review bodies”, ki bo

v sredo, 2. oktobra, potekal v prostorih hotela Rikli Balance Hotel na Bledu.

 

Pred slavnostno otvoritvijo sestanka, ki bo ob 9.30, bo predsednik DKOM Samo Červek prisotnim predstavnikom medijev podal kratko izjavo za javnost s pripombami komisije na vladni predlog zakonodajnih sprememb.

To pomembno srečanje ekspertne skupine, ki od njene ustanovitve 2017 poteka dvakrat letno, naša komisija organizira v sodelovanju z Evropsko komisijo - Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja - DG Grow. Ekspertno skupino sestavljajo države članice EU ter Norveške in Švice, njena naloga pa je svetovanje Evropski komisiji glede vseh vprašanj povezanih z izvajanjem evropskih direktiv o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in delovanjem nacionalnih sistemov pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Na dnevnem redu sestanka ekspertne skupine bo poleg predstavljanja nacionalnih sistemov pravnega varstva v postopkih javnega naročanja tudi pregled aktualne sodne prakse Sodišča EU ter oblikovanje kazalnikov učinkovitosti pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Sestanek bo za našo komisijo zelo aktualen tudi zato, ker bomo imeli priložnost z evropskimi kolegi govoriti o konkretnih predlogih za spremembo slovenske zakonodaje, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila Vlada.

Na našo pobudo se bodo tokratnega sestanka ekspertne skupine v vlogi opazovalcev udeležili tudi predstavniki držav kandidatk (Albanije, Črne Gore, Severne Makedonije in Srbije) ter  potencialnih kandidatk za vstop v EU (Bosne in Hercegovine ter Kosova). Našo pobudo za njihovo udeležbo sta podprli Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) oziroma njun skupni program za podporo izboljšanju upravljanja (SIGMA).

Vljudno vabljeni na izjavo za javnost predsednika DKOM Sama Červeka pred otvoritvijo sestanka ekspertne skupine, ki bo v sredo, 2. oktobra, ob 9.00 v Rikli Balance Hotelu na Bledu.