DKOM v celoti zavrnila zahtevka za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba in vlagatelja Kolektor CPG

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke« naročnika DARS, d. d, Celje, zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba, d. d., Kranj, in zahtevek za revizijo vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica, v celoti zavrnila.

datum: 21.11.2019

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke« naročnika DARS, d. d, Celje, zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba, d. d., Kranj, in zahtevek za revizijo vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica, v celoti zavrnila.

 Oba vlagatelja sta vložila zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o tem, katere ponudbe so (ne)dopustne in posledično katere ponudnike naročnik (ne) bo povabil na pogajanja.

Naročnik je ponudbo Gorenjske gradbene družbe, d.d., ocenil za nedopustno, ker ni priglasila vseh podizvajalcev, kot je to v skladu z Zakonom o javnem naročanju zahteval v razpisni dokumentaciji, zato je naročnik ne bo povabil k pogajanjem. To odločitev je Gorenjska gradbena družba, d.d., izpodbijala v zahtevku za revizijo. DKOM ni ugotovila kršitev pri naročnikovi presoji, da ta družba v ponudbi ni priglasila vseh podizvajalcev, in da zato njena ponudba ni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Kolektor CPG, d.o.o., katerega ponudbo je naročnik ocenil za dopustno, je v zahtevku za revizijo izpodbijal naročnikovo presojo ponudb ostalih ponudnikov (Cengiz in Implenia, ), ki bodo povabljeni k pogajanjem. V zahtevku za revizijo je zatrjeval, da je ponudba ponudnika Cengiz nedopustna zaradi neizpolnjevanja kadrovskih zahtev in neustrezno izpolnjenega ESPD obrazca, kot tudi da je ponudba ponudnika Implenia nedopustna zaradi manjkajočega dokazila o nekaznovanosti, zato nobeden ponudnik ne bi smel biti povabljen k pogajanjem. Na podlagi navedb vlagatelja družbe Kolektor, d.o.o., DKOM ni ugotovila kršitev naročnika družbe DARS, d.d., DKOM v postopku tudi ni ugotovila, da je naročnik vlagatelju družbi Kolektor, d.o.o., kršil pravico do vpogleda, saj podatki, namenjeni predstavitvi strukture ponudbene cene, ne predstavljajo javnih podatkov.