Sporočila za javnost

datum: 19.11.2021

Nov član Državne revizijske komisije

Državni zbor RS je včeraj, 18. 11. 2021, na 27. redni seji na predlog Mandatno-volilne komisije DZ RS v skladu z 61.e členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 60/17 in 72/19) imenoval Aleksandra Petrovčiča za člana Državne revizijske komisije.

Nov član Državne revizijske komisije je bil imenovan zaradi poteka mandata članici Državne revizijske komisije dr. Mateji Škabar, ki je bila imenovana izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri. Svojo funkcijo bo novi član Državne revizijske komisije nastopil najpozneje tri mesece po imenovanju. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in je lahko ponovno imenovan.

Aleksander Petrovčič je diplomant Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Od leta 1994 opravlja delo s področja javnega naročanja. Izkušnje, pridobljene na tem področju, temeljijo na praktičnem znanju, ki ga je uspešno nadgradil s teoretičnim poznavanjem kompleksnosti javnega naročanja v različnih institucijah javnega sektorja, kot so Uprava RS za civilno letalstvo, Urad Vlade Republike Slovenije za javna naročila, Ministrstvo za finance – Sektor za sistem javnega naročanja in koncesije, Državna revizijska komisija ter Računsko sodišče Republike Slovenije.