Sporočila za javnost

datum: 19.11.2021

DKOM razveljavila postopek oddaje javnega naročila »Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja«

 

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »MORS 105/2021-ON-PSPb - Nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedba usposabljanja«, ki ga je naročnik Ministrstvo za obrambo RS oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija je za utemeljene štela vlagateljeve navedbe, da v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave, ki ga je naročnik utemeljeval s sklicevanjem na odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov (5. točka prvega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti), zato je Državna revizijska komisija razveljavila celoten postopek oddaje javnega naročila.