Sporočila za javnost

datum: 12.11.2021

DKOM ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo vlagatelja KPK v zadevi »klicni centri - COVID-19«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Naročilo profesionalnih klicnih centrov za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja SARS-CoV-2«, razdeljenega v dva sklopa (sklop 1 – Naročilo profesionalnih klicnih centrov za iskanje kontaktov epidemiološkega poizvedovanja SARS-CoV-2; sklop 2 – Naročilo zunanje IT podpore za delovanje profesionalnih klicnih centrov za iskanje kontaktov), naročnika Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, obravnavala zahtevek za revizijo, ki ga je vložila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) kot zagovornik javnega interesa.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, ni pa razveljavila celotnega postopka oddaje javnega naročila, kot je to predlagal KPK, saj ugotovljene kršitve naročnika ni bilo mogoče odpraviti. Naročnik je namreč sklenil pogodbo tako v sklopu 1 kot sklopu 2, še preden je KPK vložil zahtevek za revizijo.

KPK je uveljavljal, da je naročnik ravnal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), ker je oddal javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji iz točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3, poleg tega pa je v sklopu 1 izbral ponudbo, ki ni dopustna (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3). Državna revizijska komisija je ugotovila, da je utemeljen očitek o kršitvi točke č prvega odstavka 46. člena ZJN-3, samostojna obravnava kršitve v zvezi z ugotovitvijo dopustnosti ponudbe (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3) v sklopu 1 pa ni bila potrebna.