Sporočila za javnost

Pojasnilo Državne revizijske komisije o roku za odločanje v postopku pravnega varstva v zadevi »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta«

datum: 27.09.2021

Pojasnilo Državne revizijske komisije o roku za odločanje v postopku pravnega varstva v zadevi »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta«

V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo zavajajoči komentarji, vezani na rok za odločanje Državne revizijske komisije v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta«, naročnika družbe DARS, d.d., in zahtevka za revizijo vlagatelja Marand, d.o.o., Ljubljana, ter zahtevka za revizijo vlagatelja Iskratel, d.o.o., Kranj.

Zlonamerne navedbe temeljijo na neosnovanih trditvah, neresnicah in blatijo delo ter odločitve Državne revizijske komisije, ki temeljijo izključno na zakonskih podlagah in so v celoti zakonite, kot tudi nedopustno posegajo v ugled in dobro ime Državne revizijske komisije, zato zahtevajo naše pojasnilo. 

Državna revizijska komisija je s strani naročnika, DARS, d.d., dne 4. 3. 2021, prejela v reševanje zahtevek za revizijo vlagatelja Marand, d.o.o., in dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, dne 8. 3. 2021 pa še zahtevek za revizijo vlagatelja Iskratel, d.o.o., vendar z navedenim ravnanjem naročnika še ni nastopil pogoj za začetek teka roka za odločitev, določen v 37. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Državna revizijska komisija namreč o zahtevku za revizijo odloči in izda sklep najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka in celotne dokumentacije.

V zadevnem postopku je Državna revizijska komisija od naročnika pridobila dodatno dokumentacijo, relevantno za odločitev o zahtevkih za revizijo, poleg tega so stranke po 8. 3. 2021 vložile več vlog, ki so bile, upoštevaje načelo kontradiktornosti, vročene nasprotni stranki. V postopku so stranke zadnjo vlogo vložile dne 16. 4. 2021, posledično pa je takrat začel teči rok za odločitev o zahtevkih za revizijo.

Državna revizijska komisija je sprejela odločitev o obeh zahtevkih za revizijo dne 10. 5. 2021, kar pomeni, da je Državna revizijska komisija odločitev sprejela v 15 delovnih dneh od prejete zadnje vloge in torej v zakonsko določenem roku skladno s 37. členom ZPVPJN.