Sporočila za javnost

datum: 20.05.2021

DKOM zavrnila pritožbo vlagatelja Majbert Pharm v zadevi »hitri antigenski testi«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19«, naročnika Ministrstvo za zdravje RS, pritožbo vlagatelja Majbert Pharm, d.o.o., Ljubljana, zavrnila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik zavrgel.

Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker ga je vlagatelj vložil priporočeno po pošti in ne prek portala eRevizija. Od obvezne uporabe portala eRevizija, to je od dne 1. 1. 2021 dalje, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) kot način vložitve zahtevka za revizijo določa vložitev prek portala eRevizija (24. člen ZPVPJN), razen v primeru varovanja posebno občutljivih informacij ali v primeru tehničnih težav portala eRevizija, ko se informacije in dokumenti vložijo neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Ker vlagatelj v pritožbi ni izkazal obstoja okoliščin, zaradi katerih bi bila dopustna vložitev zahtevka za revizijo priporočeno po pošti, je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN zavrnila.