Sporočila za javnost

datum: 10.05.2021

DKOM zavrnila zahtevka za revizijo vlagateljev Marand in Iskratel v zadevi »elektronska vinjeta«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta«, naročnika družbe DARS, d.d., zahtevek za revizijo vlagatelja Marand, d.o.o., Ljubljana, in zahtevek za revizijo vlagatelja Iskratel, d.o.o., Kranj, zavrnila.

Oba vlagatelja sta izpodbijala naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudbo družbe SkyToll, a.s., Slovaška, ocenil za dopustno in ji oddal javno naročilo, ponudbi obeh vlagateljev pa je zavrnil kot nedopustni.

Vlagatelj Marand, d.o.o., v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev. Vlagatelj Iskratel, d.o.o., v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je njegovo ponudbo zavrnil, ker ta vlagatelj s ponudbo ni izkazal izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Niti vlagatelj Marand, d.o.o., niti vlagatelj Iskratel, d.o.o., v postopku pravnega varstva nista izkazala naročnikovih kršitev, ko se je pri pregledu ponudbe družbe SkyToll, a.s., zanesel na potrjeno referenčno potrdilo referenčnega naročnika in ponudbo te družbe štel za skladno z naročnikovimi zahtevami ter mu kot edinemu ponudniku z dopustno ponudbo oddal javno naročilo.

Ker vlagatelja nista izkazala naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja Marand, d.o.o., in zahtevek za revizijo vlagatelja Iskratel, d.o.o., zavrnila kot neutemeljena.