Sporočila za javnost

datum: 20.04.2021

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Strabag v zadevi »drugi tir – odsek 1: Divača-Črni Kal«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal«, naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Strabag AG, podružnica Ljubljana.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev, da javno naročilo odda v izvedbo skupini  Kolektor CPG, d.o.o., Slovenija, Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Turčija, in Ӧzaltin Inşaat Ticaret Ve Sanayi, A.Ş., Turčija.

Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikove kršitve pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v priloge kritične poti, kot tudi ne naročnikove kršitve, ko v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ni izvedel postopka  ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe. Ker je naročnik prejel le dve ponudbi, je bila v njegovi avtonomni presoji odločitev, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe. Takšna naročnikova odločitev sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in vanjo  vlagatelj (ne glede na pri tem uporabljeno argumentacijo) ni upravičen posegati. Naročnikove odločitve, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, s svojo presojo tudi ne more nadomestiti Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija je tako odločila o vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v vseh fazah postopka pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2TDK, d.o.o., s tem pa je postopek pravnega varstva pri obeh zadevah pred Državno revizijsko komisijo zaključen.