Sporočila za javnost

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja genEplanet d.o.o. v zadevi »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)«

datum: 24.03.2021

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja genEplanet d.o.o. v zadevi »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)«, naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja genEplanet d.o.o., Ljubljana.

Vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave vlagateljevo ponudbo zaradi neustreznega predloženega vzorca hitrega antigenskega testa zavrnil kot nedopustno ter vlagatelja posledično ni pozval na predložitev končne ponudbene cene.  Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni izkazal drugih zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila oziroma za uveljavljanje drugih kršitev niti ni izkazoval aktivne legitimacije, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.