Sporočila za javnost

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba v zadevi »drugi tir – odsek 2: Črni Kal-Koper«

datum: 05.03.2021

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba v zadevi »drugi tir – odsek 2: Črni Kal-Koper«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj.

Vlagatelj je izpodbijal odločitev naročnika, da mu sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka ne prizna. Naročnik vlagatelju sposobnosti za sodelovanje ni priznal, ker je ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje.
 
Naročnik je zahteval, da kandidati izkažejo, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini najmanj 6 km. Vlagatelj se je v prijavi skliceval na referenčni projekt Kompleks Blanka.

Vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je naročnik na podlagi dokazil, ki jih je v postopku oddaje javnega naročila predložil vlagatelj, ugotovil, da v okviru priglašenega referenčnega projekta po metodi NATM niso bile zgrajene predorske cevi v skupni dolžini 6 km. Vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev, zato naročniku ni mogoče očitati kršitev, ko vlagatelju ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni izkazal drugih zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.

O vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v tej fazi postopka pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2TDK, d.o.o., je Državna revizijska komisija odločila, s tem pa je postopek pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo zaključen.