Sporočila za javnost

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba v zadevi »drugi tir – odsek 1: Divača-Črni Kal«

datum: 02.03.2021

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba v zadevi »drugi tir – odsek 1: Divača-Črni Kal«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal«, naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj.

Vlagatelj je izpodbijal odločitev naročnika, da mu sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka ne prizna. Naročnik vlagatelju sposobnosti za sodelovanje ni priznal, ker je ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje.

Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal zatrjevanih naročnikovih kršitev pri pregledu njegove prijave kot tudi ne drugih zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija bo o drugem zahtevku za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba, d.d., v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., odločila v prihodnjih dneh.