Sporočila za javnost

DKOM zavrgla zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International, Euro-Asfalt in Içtaş ter YDA in Unitek v zadevi »drugi tir«

datum: 18.02.2021

DKOM zavrgla zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International, Euro-Asfalt in Içtaş ter YDA in Unitek v zadevi »drugi tir«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2TDK, d.o.o., prejela štiri zahtevke za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala zahtevke za revizijo, ki so jih vložili (1) vlagatelj Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, (2) skupna vlagatelja Euro-Asfalt, d.o.o., Sarajevo, in Içtaş, Turčija, ter (3) skupna vlagatelja YDA, Turčija, in Unitek, Turčija. O zahtevku četrtega vlagatelja, Gorenjska gradbena družba, d.d., bo Državna revizijska komisija odločila naknadno.    

Državna revizijska komisija je ugotovila, da navedeni vlagatelji z zahtevki za revizijo zahtevajo ponovno presojo o isti stvari, tj. ponovno presojo ravnanja naročnika, o katerem je Državna revizijska komisija že (pravnomočno) odločila. Zahtevki za revizijo so vsebinsko enaki zahtevkom za revizijo, ki so jih vlagatelji že vložili v tem postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov, ki niso bili obravnavani v okviru predhodnega postopka pravnega varstva, ki ga je Državna revizijska komisija vodila pod opr. št. 018-182/2020 oz. opr. št. 018-183/2020. Državna revizijska komisija je zato na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v povezavi z drugim odstavkom 16. člena istega zakona) zahtevke za revizijo vlagatelja Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, vlagatelja Euro-Asfalt, d.o.o., Sarajevo, in Içtaş, Turčija, ter vlagatelja  YDA, Turčija, in Unitek, Turčija, zavrgla.