Sporočila za javnost

DKOM kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Grafik.net v zadevi »elektronska vinjeta«

datum: 28.12.2020

DKOM kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Grafik.net v zadevi »elektronska vinjeta«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila  »Vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta« naročnika DARS, d.d., prejela zahtevek za revizijo družbe Grafik.net, d.o.o., Zagreb, ki je bil vložen zoper razpisno dokumentacijo oziroma zoper referenčno zahtevo, v skladu s katero morajo ponudniki izkazati, da so v okviru istega referenčnega posla izdelali sistem za tehnični nadzor cestninjenja, ki je hkrati vključeval stacionarno nadzorno opremo (SNO), prenosno nadzorno opremo (PNO) in mobilno nadzorno opremo (MNO).

Državna revijska komisija je ugotovila, da je v obravnavanem primeru ključna integracija vse opreme in delov opreme v delujoč sistem, kar je specifična okoliščina, v zvezi s katero je bila zahtevana referenca. Naročnik je od ponudnika namreč zahteval, da dokaže sposobnost povezati različne nadzorne sisteme ter s tehnično in aplikativno opremo podpreti celovit poslovni proces. Iz razloga, ker tudi predmet obravnavanega javnega naročila vključuje vse tri vrste nadzorne opreme (SNO, PNO in MNO), je Državna revizijska komisija ugotovila, da je referenčna zahteva naročnika sorazmerna in smiselno povezana z razpisanim predmetom obravnavanega javnega naročila, zato je zahtevek za revizijo družbe Grafik.net, d.o.o., kot neutemeljenega zavrnila.