Sporočila za javnost

DKOM kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba Group Company, China Communications Construction Company, China Railway Group in China State Construction Engineering Corporation v zadevi »drugi tir«

datum: 23.12.2020

DKOM kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba Group Company, China Communications Construction Company, China Railway Group in China State Construction Engineering Corporation v zadevi »drugi tir«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper« naročnika družbe 2TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Državna revizijska komisija je skupaj obravnavala zahtevke za revizijo, ki so jih vložili (1) vlagatelj Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in China Gezhouba Group Company Limited, Kitajska, (2) vlagatelj China Communications Construction Company Limited, Kitajska, (3) vlagatelj China Railway Group Limited, Kitajska, in (4) vlagatelj China State Construction Engineering Corporation Limited, Kitajska.   

Vlagatelji izpodbijajo naročnikovo odločitev, da jim ne prizna sposobnosti. Naročnik vlagateljem ni priznal sposobnosti iz razloga, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma niti z Republiko Slovenijo niti z Evropsko unijo.  

Naročnik ima na podlagi 25. člena Direktive 2014/24 in 11. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) možnost omejiti sodelovanje gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki nimajo sklenjenega sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajeti v takem sporazumu. O morebitnih omejitvah sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav se naročnik lahko odloči sam. Državna revizijska komisija ni ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev pri zaključku, da Kitajska ni podpisnica Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima niti z Republiko Slovenijo niti z Evropsko unijo sklenjenega sporazuma, ki bi vlagateljem zagotavljal dostop do konkretnega javnega naročila.   

Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe. Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International, d.o.o., Nova Gorica, in China Gezhouba Group Company Limited, Kitajska, China Communications Construction Company Limited, Kitajska, China Railway Group Limited, Kitajska, in China State Construction Engineering Corporation Limited, Kitajska, kot neutemeljene zavrnila.

 S tem je Državna revizijska komisija odločila o vseh vloženih zahtevkih za revizijo pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper«, posledično pa je postopek pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo zaključen.