Sporočila za javnost

DKOM kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo družb YDA in Unitek v zadevi "drugi tir"

datum: 15.12.2020

DKOM kot neutemeljenega zavrnila zahtevek za revizijo družb YDA in Unitek v zadevi "drugi tir"

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper« naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

V zahtevku za revizijo, ki sta ga skupaj vložili družba YDA, Turčija, in družba Unitek, Turčija, vlagatelj naročniku očita kršitev, ker mu ni priznal sposobnosti in ga posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka in k oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija ni ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno zaključil, da prijava vlagatelja YDA, Turčija, in Unitek, Turčija, ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je zahteval, da kandidati predstavijo podatek o deležu javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje. V prijavi vlagatelja YDA, Turčija, in Unitek, Turčija, se nahajajo nasprotujoči si podatki glede deleža javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje. Odprava ugotovljene pomanjkljivosti v vlagateljevi prijavi bi bila v nasprotju z določbo petega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ker vlagatelju ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka in ga posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe. Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja zahtevek za revizijo vlagatelja YDA, Turčija, in Unitek, Turčija, kot neutemeljenega zavrnila.