Sporočila za javnost

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja Strabag AG, Podružnica Ljubljana

datum: 08.12.2020

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja Strabag AG, Podružnica Ljubljana

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper« naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Vlagatelj Strabag AG, podružnica Ljubljana, kateremu je naročnik priznal sposobnost, v zahtevku za revizijo izpodbija odločitev naročnika, da skupini kandidatov Gorenjska gradbena družba, d.d., Slovenija, Metrostav, a.s., Češka, in CGP, d.d., Slovenija, prizna sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka in da to skupino v nadaljevanju postopka povabi k oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati dvom, da referenčni projekt Kompleks Blanka, na katerega se je v prijavi sklicevala skupina kandidatov Gorenjska gradbena družba, d.d., Slovenija, Metrostav, a.s., Češka, in CGP, d.d., Slovenija, izpolnjuje naročnikove zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je zahteval, da kandidati izkažejo, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini 6 km (odsek 2) oz. 10 km (odsek 1). Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil obširno listinsko dokumentacije, ki izvira iz sfere referenčnega naročnika (tj. mesto Praga), iz sfere projektanta referenčnega projekta (tj. Satra, spol. sr.o.) in iz sfere predstavnikov izvajalca referenčnega projekta (tj. družbe Metrostav, a.s., Češka). Ta listinska dokumentacija potrjuje revizijske navedbe, da so bili v okviru referenčnega projekta zgrajeni predori po dveh različnih metodah in da so bili po metodi NATM zgrajeni predori zgolj v skupni dolžini 5,5 km.

Naročnik pred sprejemom izpodbijane odločitve (kot tudi ne v predrevizijskem postopku) ni preveril sporne reference. Njegov zaključek o skladnosti prijave skupine kandidatov Gorenjska gradbena družba, d.d., Slovenija, Metrostav, a.s., Češka, in CGP, d.d., Slovenija, z njegovimi zahtevami je tako vsaj preuranjen. Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja zahtevku za revizijo vlagatelja Strabag AG, podružnica Ljubljana, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti skupini kandidatov Gorenjska gradbena družba, d.d., Slovenija, Metrostav, a.s., Češka, in CGP, d.d., Slovenija.