Sporočila za javnost

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret v zadevi "drugi tir"

datum: 27.11.2020

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret v zadevi "drugi tir"

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2 TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Državna revizijska komisija je najprej odločala o zahtevku za revizijo, ki sta ga skupaj vložili družba Euro-Asfalt, d.o.o., Sarajevo, in družba Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret, A.Ş., Turčija.  Vlagatelj naročniku očita kršitve, ker mu ni priznal sposobnosti in ga posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka in k oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija ni ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno zaključil, da vlagatelj Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret na podlagi naročnikovega poziva ni predložil vseh zahtevanih dokazil o nekaznovanosti za osebe, relevantne v smislu prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Naročnik je v pozivu predvidel, da bo zavrnil prijavo, če vlagatelj ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil. Ker vlagatelj ni predložil vseh zahtevanih dokazil, je nastopila pravna posledica, predvidena v pozivu – zavrnitev vlagateljeve prijave. Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagatelju Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka in ga posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe. Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) zahtevek za revizijo vlagatelja Euro-Asfalt in Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret kot neutemeljenega zavrnila.