Sporočila za javnost

datum: 03.09.2020

Pojasnilo Državne revizijske komisije glede kronologije postopka sprejema odločitev o zahtevkih za revizijo vlagateljev Swietelsky, Avstrija, Gorenjska gradbena družba in Kolektor CPG v zadevi »drugi tir« naročnika 2TDK

V zvezi z odločitvami, ki jih je Državna revizijska komisija (DKOM) sprejela na podlagi zahtevkov za revizijo vlagateljev Swietelsky, Avstrija, Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj, in Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika družbe 2TDK, d.o.o., se te dni v medijih pojavljajo zavajajoči komentarji različnih javnosti, vezani na trajanje postopka sprejema odločitev DKOM, ki temeljijo na neosnovanih trditvah in mnenjih ter nedopustno posegajo v ugled in dobro ime DKOM, zato zahtevajo naše pojasnilo.

DKOM se v navedenem primeru očita dolgotrajno vodenje postopka, zato je potrebno razjasniti celotno kronologijo vodenja zadev 84/2020 in 85/2020 (vse odločitve so objavljene na spletni strani DKOM), ki je v obeh zadevah enaka.

·         11. 6. 2020 - naročnik odstopi dokumentacijo DKOM (zadeva 84/2020)

·         11. 6. 2020 - naročnik odstopi dokumentacijo DKOM (zadeva 85/2020)

·         16. 6. 2020 - DKOM prejme opredelitev vlagatelja Kolektor CPG do navedb naročnika

·         24. 6. 2020 - posredovanje dela zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CGP kandidatom, katerim naročnik ni posredoval celotnega zahtevka za revizijo

·         3. 7. 2020 - kandidati iz prejšnje točke se opredelijo

·         9. 7. 2020 - DKOM odloči o delu zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CPG in mu omogoči vpogled

·         15. 7. 2020 - naročnik vlagatelju Kolektor CPG omogoči vpogled

·         16. 7. 2020 - odločitev DKOM o zahtevku za revizijo vlagatelja Swietelsky

·         23. 7. 2020 - DKOM prejme dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CPG

·         23. 7. 2020 - posredovanje dopolnitve zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CPG kandidatom s priznano sposobnostjo

·         28., 29. in 30. 7. 2020 - DKOM prejme opredelitev kandidatov s priznano sposobnostjo

·         31. 7. 2020 - DKOM prejme naročnikovo opredelitev do dopolnitve zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CPG

·         4. 8. 2020 – DKOM posreduje naročnikovo opredelitev do dopolnitve zahtevka za revizijo vlagatelja Kolektor CPG

·         12. 8. 2020 - DKOM prejme vlogo Kolektor CPG z dne 11. 8. 2020 do opredelitev naročnika. Tega dne je DKOM imela na razpolago celotno in popolno dokumentacijo, ki je potrebna za odločanje.

·         1. 9. 2020 - DKOM sprejme odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelja Kolektor CPG (odločanje je torej trajalo 14 delovnih dni od prejete zadnje vloge z dne 12. 8. 2020)

·         2. 9. 2020 – DKOM sprejme odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelja Gorenjska gradbena družba (odločanje je torej trajalo 15 delovnih dni od prejete zadnje vloge z dne 12. 8. 2020)

Iz navedene kronologije sledi, da je DKOM tako kot pri vseh revizijskih postopkih tudi v navedeni zadevi delovala zakonito, neodvisno, strokovno, transparentno in objektivno ter svojo odločitev sprejela v zakonsko določenem roku skladno s 37. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s sprem.), ki določa, da mora DKOM o zahtevku za revizijo odločiti in izdati sklep najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka in celotne dokumentacije.

Vsa namigovanja in obtoževanja v medijih, ki skušajo očrniti delo in ugled DKOM, ocenjujemo kot neprimerna in se bomo na njih ustrezno odzvali.