Sporočila za javnost

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, kot smo tudi navedli v našem včerajšnjem sporočilu za javnost, prejela dva zahtevka za revizijo, in sicer zahtevek za revizijo družbe Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in zahtevek za revizijo družbe DEMA PLUS, d.o.o., Ljubljana.

datum: 11.08.2020

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, kot smo tudi navedli v našem včerajšnjem sporočilu za javnost, prejela dva zahtevka za revizijo, in sicer zahtevek za revizijo družbe Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in zahtevek za revizijo družbe DEMA PLUS, d.o.o., Ljubljana.

Zahtevku za revizijo vlagatelja DEMA PLUS, d.o.o., je Državna revizijska komisija delno ugodila in razveljavila nekatere določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-3, s tem, ko je zahteval izkazovanje referenčnih poslov, ki so bili izvedeni na turističnih objektih s kategorijo nastanitve štirih zvezdic. Naročnik ni navedel utemeljenih razlogov za razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki so izvedli zahtevana dela na objektu, katerega upravljavec nudi visok nivo storitev (nastanitve), in gospodarskimi subjekti, ki so izvedli zahtevana dela na objektu, katerega upravljavec nudi nižji nivo storitev (nastanitve).

Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-3, s tem, ko zahteva izkušnje s projektov, ki so bili financirani z nepovratnimi evropskimi sredstvi. Naročnik ni navedel utemeljenih razlogov za razlikovanje med gospodarskimi subjekti, ki so uspešno izdelali projektno dokumentacijo za projekt, financiran z nepovratnimi evropskimi sredstvi, ter gospodarskimi subjekti, ki so uspešno izdelali projektno dokumentacijo za projekt, ki ni bil financiran z nepovratnimi evropskimi sredstvi.

Državna revizijska komisija je ugotovila tudi nezakonitost naročnikove zahteve, da morajo kandidati izpolnjevati zahteve gradbene zakonodaje, s katerimi se morajo izvajalci gradbeništva uskladiti šele do maja 2022. Državna revizijska komisija je zato te naročnikove zahteve razveljavila.

Vlagatelj DEMA PLUS, d.o.o., pa v zahtevku za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev pri oblikovanju drugih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok za prejem prijav, merila za oddajo javnega naročila, zahtevana višina bonitetne ocene, zahtevana višina letnega prometa, itd.).