Sporočila za javnost

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, sicer prejela dva zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo družbe Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in zahtevek za revizijo družbe DEMA PLUS, d.o.o., Ljubljana. Pri obeh je tudi že sprejela odločitev, vendar s strani vlagatelja DEMA PLUS, d.o.o., Državna revizijska komisija še ni prejela povratnic, da je bil sklep vročen, zato odločitev še ne moremo javno objaviti.

datum: 10.08.2020

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, sicer prejela dva zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo družbe Kolektor Koling, d.o.o., Idrija, in zahtevek za revizijo družbe DEMA PLUS, d.o.o., Ljubljana. Pri obeh je tudi že sprejela odločitev, vendar s strani vlagatelja DEMA PLUS, d.o.o., Državna revizijska komisija še ni prejela povratnic, da je bil sklep vročen, zato odločitev še ne moremo javno objaviti.

Vlagatelj Kolektor Koling, d.o.o., je zahtevek za revizijo, vložen dne 1. 7. 2020, umaknil dne 3. 8. 2020, in sicer tekom sprejemanja odločitve in tik pred sprejemom končne odločitve o njem, zato Državna revizijska komisija o tem zahtevku za revizijo ni mogla odločati.