Sporočila za javnost

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika 2TDK, d.o.o., o zahtevku za revizijo, ki ga je vložila družba Swietelsky, Avstrija odločila, da se zahtevek za revizijo družbe zavrne kot neutemeljen.

datum: 16.07.2020

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika 2TDK, d.o.o., o zahtevku za revizijo, ki ga je vložila družba Swietelsky, Avstrija odločila, da se zahtevek za revizijo družbe zavrne kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je prejela zahtevke za revizijo družbe Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj, družbe Swietelsky, Avstrija, in družbe Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju sposobnosti.

Vlagatelj Swietelsky, Avstrija, naročniku očita kršitve, ker mu ni priznal sposobnosti in ga posledično ne bo povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka in k oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev, saj je ta upravičeno zaključil, da vlagatelj Swietelsky, Avstrija, ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev v zvezi z nominiranimi kadri. Poleg tega je vlagatelj, v nasprotju s pozivom naročnika in v nasprotju s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, zamenjal prvotno nominirani kader. Ker vlagatelj Swietelsky, Avstrija, niti na podlagi prijave niti na podlagi naknadne dopolnitve prijave, na katero je bil pozval, ni izkazal, da so nominirani kadri v okviru referenčnih projektov sodelovali v zahtevanih vlogah, naročniku ni mogoče očitati kršitev, ker vlagatelju Swietelsky, Avstrija, ni priznal sposobnosti in ga ne bo povabil k oddaji ponudb v drugi fazi postopka. Ker vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev pri zavrnitvi njegove prijave, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

O zahtevku za revizijo družbe Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj, in zahtevku za revizijo družbe Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica, bo Državna revizijska komisija odločila z ločenim sklepom.