Sporočila za javnost

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika 2TDK, d.o.o., o zahtevku za revizijo vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., odločila, da se vlagatelju dovoli vpogled v javne podatke.

datum: 15.07.2020

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika 2TDK, d.o.o., o zahtevku za revizijo vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., odločila, da se vlagatelju dovoli vpogled v javne podatke.

 Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila  »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 1: Divača-Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge-odsek 2: Črni Kal-Koper«, naročnika 2TDK, d.o.o., o zahtevku za revizijo vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., odločila, da se vlagatelju dovoli vpogled v javne podatke. 

Naročnik 2TDK, d.o.o., je sprejel odločitev, katerim kandidatom prizna spodobnost in jih bo v nadaljevanju postopka javnega naročila povabil k oddaji ponudbe.  Vlagatelj Kolektor CPG, d.o.o., kateremu je naročnik priznal sposobnost, v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitve pri vpogledu v prijave ostalih kandidatov. Vlagatelj tudi zatrjuje, da naročnik ostalim kandidatom ne bi smel priznati sposobnosti, posledično pa ti kandidati ne bi smeli biti povabljeni k sodelovanju v drugi fazi oz. o oddaji ponudbe.   Državna revizijska komisija je naprej presojala očitke vlagatelja Kolektor CPG, d.o.o., da mu naročnik ni omogočil vpogleda v dokumentacijo skladno z določbami ZJN-3. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo izkazal, da mu naročnik neupravičeno ni omogočil vpogleda v del dokumentacije, je Državna revizijska komisija na podlagi petega odstavka 31. člena ter druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v izpostavljenem delu zahtevku za revizijo ugodila tako, da je naročniku naložila odpravo kršitve na način, da vlagatelju omogoči vpogled v imena in priimke zastopnikov pravnih oseb, v dokazila o nekaznovanosti v prijavi kandidata ob upoštevanju varovanja osebnih podatkov in vpogled v podatke o referenčnih poslih, izvedenih v tujini. Vlagatelju pa je Državna revizijska komisija dovolila, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je v tem delu pridobil pri vpogledu.