Sporočila za javnost

Nova člana Državne revizijske komisije

datum: 17.06.2020

Nova člana Državne revizijske komisije

Državni zbor RS je na 18. redni seji dne 16. 6. 2020 na predlog Mandatno-volilne komisije DZ RS v skladu z 61.e členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 60/17 in 72/19) imenoval Andraža Žvana in Marka Medveda za člana Državne revizijske komisije.

Nova člana Državne revizijske komisije sta bila imenovana na podlagi 61. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), ki ga je Državni zbor RS sprejel na seji dne 22. novembra 2019, v skladu s katerim se poveča število članov ali članic Državne revizijske komisije iz štiri na šest.

Svojo funkcijo bosta nova člana Državne revizijske komisije nastopila najpozneje tri mesece po imenovanju. 

Andraž Žvan je diplomant Pravne fakultete v Ljubljani. Od leta 2002 dela na področju javnih naročil. V Državni revizijski komisiji je bil zaposlen kot svetovalec, ki se je ukvarjal z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil in je sodeloval pri reševanju konkretnih revizijskih postopkov.

Marko Medved je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2004. Od leta 2008 je bil zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, od leta 2017 do imenovanja za člana Državne revizijske komisije je na ministrstvu vodil službo za javna naročila. Ves čas opravljanja svojega poklica se poglobljeno ukvarja s teoretičnim in praktičnim vidikom področja javnih naročil.