Sporočila za javnost

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA« naročnika Ministrstvo za notranje zadeve RS zahtevek za revizijo vlagatelja družbe Telekom Slovenije, d.d., zavrnila.

datum: 30.01.2020

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA« naročnika Ministrstvo za notranje zadeve RS zahtevek za revizijo vlagatelja družbe Telekom Slovenije, d.d., zavrnila.

Naročnik je vse prejete ponudbe izločil in postopek oddaje javnega naročila zaključil brez izbire najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev, v kateri je zatrjeval, da je naročnik nezakonito izločitev njegovo ponudbo.    DKOM ni ugotovila v zahtevku za revizijo zatrjevanih naročnikovih kršitev pri izločitvi vlagateljeve ponudbe, saj je vlagatelj po poteku roka za oddajo ponudb dopolnjeval ponudbo v delu, ki se nanaša na predmet ponudbe, kar je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju.