Sporočila za javnost

datum: 07.11.2019

 Zaradi večje medijske odmevnosti o javnem naročilu »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper« vas obveščamo, da je Državna revizijska komisija danes skladno s poslovnikom na svoji spletni strani objavila sklep senata organa v postopku pravnega varstva pri oddaji navedenega javnega naročila, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila vlagatelja Ekorel, d.o.o., Kranj, ter MarkoMark Nival, d.o.o., Videm pri Ptuju, zoper ravnanje naročnika 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Ljubljana, o zahtevi naročnika za izločitev imenovanih strokovnjakov.

 

Državna revizijska komisija je s sklepom odločila, da se zahteva za izločitev imenovanih strokovnjakov zavrne, saj naročnik 2TDK d.o.o. v zahtevi za izločitev strokovnjakov ni navedel okoliščin, ki bi vzbudila dvom v njihovo nepristranskost.