Sporočila za javnost

Na Bledu je včeraj, v sredo, 1. oktobra, potekalo srečanje posebne ekspertne skupine Evropske komisije za področje pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Tudi kolegi iz drugih evropskih držav so pritrdili pomislekom članov Državne revizijske komisije (DKOM) glede napovedane spremembe zakonodaje, ki bi sodno varstvo zoper odločitve komisije zaupalo upravnemu sodišču. Na zgrešenost take ureditve so najbolj opozarjali predstavniki tistih držav, ki imajo podobno ureditev in jo bodo prav zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti tudi spremenili.

datum: 03.10.2019

Na Bledu je včeraj, v sredo, 1. oktobra, potekalo srečanje posebne ekspertne skupine Evropske komisije za področje pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Tudi kolegi iz drugih evropskih držav so pritrdili pomislekom članov Državne revizijske komisije (DKOM) glede napovedane spremembe zakonodaje, ki bi sodno varstvo zoper odločitve komisije zaupalo upravnemu sodišču. Na zgrešenost take ureditve so najbolj opozarjali predstavniki tistih držav, ki imajo podobno ureditev in jo bodo prav zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti tudi spremenili.

 Ekspertno skupino “Mreža prvostopnih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil - EU network of first instance review bodies” je Evropska komisija ustanovila za svetovanje Evropski komisiji glede vseh vprašanj povezanih z izvajanjem evropskih direktiv o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in delovanjem nacionalnih sistemov pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Zaradi izjemnega pomena javnih naročil za gospodarstvo je Komisija to ekspertno skupino uvrstila v Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja - DG Grow.  

Na dnevnem redu srečanja ekspertne skupine je bil poleg predstavljanja nacionalnih sistemov pravnega varstva v postopkih javnega naročanja tudi pregled aktualne sodne prakse Sodišča EU ter oblikovanje kazalnikov učinkovitosti pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Temeljni cilj sodelovanja organov držav Evropske unije, ki so zadolženi za prvo stopnjo revizije postopkov javnih naročil, je prav oblikovanje skupnih standardov in kazalnikov, ki bi posameznim državam pomagali pri oblikovanju najbolj učinkovitih sistemov. Sestanek je bil za našo komisijo zelo aktualen tudi zaradi priložnosti pogovora z evropskimi kolegi o konkretnih predlogih za spremembo slovenske zakonodaje, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila Vlada.

Vprašanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja je zelo aktualna tema ne le v Sloveniji, temveč po vsej Evropski uniji. Pri nas so sicer v ospredju javnega zanimanja predvsem posamezni razvpiti primeri, v kratkem pa bo Državni zbor odločal tudi o zakonskih spremembah, ki jih je Vlada že potrdila. Predlog novele prinaša vrsto pozitivnih korakov, a vsebuje tudi nekaj elementov, ki bi jih bilo bolje amandmirati, da bi dosegli bolj učinkovite rešitve, v enem primeru pa je predlog celo v nasprotju z evropskimi standardi.

Bistvena dilema je, katero sodno instanco zadolžiti za sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije. Vladni predlog, da o odločitvah komisije presoja upravno sodišče je po mnenju pravne stroke zgrešeno in bo namesto rešitve prineslo dodatne težave in zaplete. Na to so opozorili tudi kolegi iz tistih držav, kjer imajo tako ureditev in se pripravljajo na spremembo zakonodaje. Komisija zato predlaga, da se za pravno varstvo zoper njene odločitve določi višje sodišče, ki bi o primerih odločalo vsebinsko in dokončno.