Poročilo o delu DKOM za leto 2019

datum: 23.04.2020

Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojni organ pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil enkrat letno o svojem delu poroča Državnemu zboru RS. Letno poročilo Državne revizijske komisije ni namenjeno le nadzoru zakonodajne oblasti nad njenim delom, temveč je pomembno tudi zaradi preglednosti izvajanja njenih pristojnosti, poleg tega pa nudi dober vpogled v informacije in statistične podatke o stanju na področju pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Poročilo o delu DKOM za leto 2019 je Državna revizijska komisija skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja posredovala Državnemu zboru RS in Vladi RS.