Objavljen ZJN-3

datum: 01.12.2015


V Uradnem listu RS št. 91/2015 je bil objavljen nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Veljati začne 1. 4. 2016.