Na srečanju delovne podskupine za javno naročanje Sveta EU sodelovala tudi DKOM

datum: 03.12.2021

V okviru delovne skupine za konkurenčnost in rast Sveta EU je danes v Bruslju preko video konference potekalo srečanje delovne podskupine za javno naročanje, ki je pristojna za vprašanja, povezana z razvojem pravil in politike javnega naročanja.

Na srečanju so poleg Državne revizijske komisije kot organa države, ki predseduje Svetu EU, sodelovali tudi predstavniki ostalih držav oziroma institucij, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, predstavniki Francije, ki bo predsedovala Svetu EU kot naslednja država članica EU, Evropske komisije in generalnega sekretariata Sveta EU.

Članica Državne revizijske komisije Tadeja Pušnar je pod točko dnevnega reda z naslovom »Digitalne rešitve v pregledu javnih naročil« predstavila učinkovitost, neodvisnost in status Državne revizijske komisije kot tribunala. Med drugim je izpostavila ureditev pravnega varstva v postopkih javnega naročanja in njegovo digitaliziranost preko vzpostavitve portala eRevizija kot pomemben razvojni korak Slovenije, ki je na ta način digitalizirala celoten postopek oddaje javnih naročil, vključno s pravnim varstvom, kar je pomembno prispevalo k transparentnosti in učinkovitosti pravnega varstva.

Ob zaključku so udeleženci izmenjali mnenja in izkušnje na področju novosti pravnega varstva v javnem naročanju.