Predsednik DKOM kot predavatelj sodeloval na Šoli Državnega odvetništva 2021

datum: 26.11.2021

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je tudi letošnja dvodnevna Šola Državnega odvetništva 2021, ki se je pričela včeraj, potekala na daljavo preko spleta. Izobraževalni dogodek, namenjen predstavitvi izbranih aktualnih vsebin in odprtih vprašanj, povezanih z delom državnih odvetnikov in delovanjem državnega odvetništva, je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju, ki v pravosodju skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih.

Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika je sledil izobraževalni program, ki ga je povezoval višji državni odvetnik Igor Kovačič. Med predstavniki institucij, Državno odvetništvo Republike Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Višje sodišče v Ljubljani, Geodetska uprava, Evropsko sodišče za človekove pravice, Društvo za nenasilno komunikacijo, je z današnjim predavanjem sodeloval tudi predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek, ki je izpostavil pristojnosti, status, način dela in pomembne odločitve Državne revizijske komisije. V predstavitvi se je dotaknil osnov postopka pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, novosti, ki jo je prinesla novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Stranke imajo v revizijskem postopku pravico, da od 1. 1. 2021 dalje zoper nekatere odločitve Državne revizijske komisije lahko vložijo tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču v Ljubljani. V tem postopku pravnega varstva Državno revizijsko komisijo ob strokovni podpori njenih predstavnikov zastopajo državni odvetniki Državnega odvetništva Republike Slovenije, kar se je kot uspešno sodelovanje pokazalo tudi pri prvih tožbah zoper nekatere odločitve Državne revizijske komisije.