Drugo javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

datum: 05.07.2021

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu z 51., 53. in 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018 s sprem.; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja  

drugo javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila OPEL Zafira Tourer 1.4.    

 

Povabilo  

Priloga - ponudba za nakup   

 

Zafira1

Zafira3

Zafira4Zafira2