Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

datum: 03.06.2021

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v skladu s 77. in 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018 s sprem.), 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in 17. členom Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja

 

javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila OPEL Zafira  Tourer 1.4 turbo.

Ogled vozila po predhodni najavi bo možen 4. 6. 2021, 11. 6. 2021, 18. 6. 2021, 23. 6. 2021 in 28. 6. 2021 ob 12.00 uri (ne pa pa tudi 25. 6. 2021, kot je pomotoma navedeno v povabilu).

 

Povabilo

Priloga - ponudba za nakup 

 

Zafira3

Zafira2Zafira4

 

Zafira1