Državna revizijska komisija na 3. občni seji sprejela načelno pravno mnenje glede obstoja aktivne legitimacije

datum: 22.04.2021

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju Državna revizijska komisija) na podlagi četrtega odstavka 65.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.) in petega odstavka 11. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2012 s sprem.) na svoji spletni strani objavlja načelno pravno mnenje o vprašanju, ki je pomembno za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske komisije, in je bilo sprejeto dne 21. 4. 2021, na 3. (korespondenčni) občni seji Državne revizijske komisije v letu 2021. Spremenjeno stališče glede obstoja aktivne legitimacije bo Državna revizijska komisija upoštevala pri svojem delu.

Vprašanji, ki sta bili predmet obravnave občne seje:

- odstop od stališča 2. občne seje v letu 2007,

- sprejem stališča glede obstoja aktivne legitimacije vlagatelja v primeru, ko je naročnik kot edino izmed prejetih ponudb kot dopustno ponudbo štel ponudbo izbranega ponudnika ter sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, vlagateljevo ponudbo pa zavrnil na podlagi ugotovitve, da ni dopustna.

Priloga:

Načelno pravno mnenje Državne revizijske komisije