Obvestilo uporabnikom spletnega portala DKOM – prilagoditev spletnih strani določbam Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

datum: 13.11.2020

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) na podlagi Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. 12. 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva EU 2016/2102)  in Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) uporabnike spletnega portala www.dkom.si obvešča, da načrtovano celovito prenovo spletišča v začetku letošnjega leta, ki vključuje tudi boljšo dostopnost uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, zaradi v marcu sprejetih ukrepov Vlade RS ob pandemiji korona virusa COVID – 19 (znižanje pravic in razlog nujnosti porabe finančnih sredstev) ni bilo mogoče izvesti. Na podlagi slednjega bomo pri prilagoditvi spletišča upoštevali izsledke predhodno izvedene ocene nesorazmernega bremena, ki se kaže v ugotovitvi, da bi večji poseg prenove sedanjega spletišča zaradi načrtovane izdelave novega spletnega portala Državne revizijske komisije v letu 2021 predstavljal nesmotrnost porabe javnih finančnih sredstev.

Vse uporabnike, ki do posameznih vsebin zaradi tehnične in vsebinske prilagoditve trenutno ne morejo digitalno dostopati, prosimo za razumevanje.