Izjava o dostopnosti

datum: 13.11.2020

Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta www.dkom.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. 12. 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva EU 2016/2102).

Stopnja skladnosti

Spletišče Državne revizijske komisije skupaj s portalom eRevizija (https://www.portalerevizija.si/) je v večji meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Vsebina in platforma spletne strani sta pretežno prilagojeni večini uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti (slepi, slabovidni, dislektiki, …). Za gluhe uporabnike in osebe z različno stopnjo izgube sluha sta v pripravi dva video filma, ki bosta posneta v slovenskem znakovnem jeziku.

V začetku letošnjega leta smo namreč načrtovali celovito prenovo spletnega portala Državne revizijske komisije, ki pa je zaradi v marcu sprejetih ukrepov Vlade RS ob pandemiji korona virusa COVID – 19 (znižanje pravic in razlog nujnosti porabe finančnih sredstev) nismo mogli izvesti. Na podlagi slednjega bomo pri prilagoditvi spletišča upoštevali izsledke predhodno izvedene ocene nesorazmernega bremena, ki se kaže v ugotovitvi, da bi večji poseg prenove sedanjega spletišča zaradi načrtovane izdelave novega spletnega portala Državne revizijske komisije v letu 2021 predstavljal nesmotrnost porabe javnih finančnih sredstev.

Na spletišču Državne revizijske komisije bomo vsebino o predstavitvi organa in postopku pravnega varstva podali v slovenski znakovni jezik predvidoma do konca leta 2020 ter tako vsem uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti zagotovili polno dostopnost do osnovnih informacij spletišča. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij bomo celotni spletni portal prilagodili dostopanju iz mobilnih naprav (pametni telefoni in računalniške tablice) ter prilagodili tudi iskalnik po odločitvah Državne revizijske komisije. To bomo storili v letu 2021, ko bomo lahko izvedli postopek javnega naročila izdelave novega spletnega portala Državne revizijske komisije, saj trenutni spletni portal deluje na zastareli platformi, ki ne omogoča prilagoditev dostopnosti.

Nabor storitev za dostopnost

Spletišče Državne revizijske komisije omogoča:

  • Slabovidnim je na voljo možnost izbiranja:

barvnih shem:

- bel tekst na črni podlagi

- rumen tekst na modri podlagi

- črn tekst na bež podlagi

- zelen tekst na črni podlagi

- izpis vsega besedila v krepki pisavi (Bold)

- povečanja pisave za več stopenj.

  • Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).
  • Navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici.
  • Z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo, …
  • Uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa pisave med serifno in ne-serifno pisavo
  • Delovanje spletišča je predvidljivo.

 Nedostopna vsebina

Državna revizijska komisija odloča tudi o zakonitosti postopkov oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročanja. V postopku pravnega varstva Državna revizijska komisija sprejme odločitev, ki jo mora v skladu z zakonodajo objaviti na svojem spletišču. Morebitne prilagoditve, kot je prevod odločitev v slovenski znakovni jezik, bi predstavljale nesorazmerno (časovno in finančno) breme, saj so dokumenti namenjeni ozki ciljni javnosti.  

Nekatere objavljene vsebine, kot so programsko generirani dokumenti (letna poročila v PDF obliki zapisa), tudi ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ki jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Navedene vsebine so na voljo v drugih oblikah zapisa, ki so dostopne po neposrednem zaprosilu. 

Da bi zagotovili polno dostopnost do osnovnih informacij o spletišču Državne revizijske komisije vsem uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti (slepi, slabovidni, dislektiki, gluhi, naglušni,…), bomo vsebino o predstavitvi organa in postopku pravnega varstva posneli na video nosilec in prevedli v slovenski znakovni jezik predvidoma do konca leta 2020.

V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij bomo prilagodili celotni spletni portal dostopanju iz mobilnih naprav (pametni telefoni in računalniške tablice) ter prilagodili tudi iskalnik po odločitvah Državne revizijske komisije. To bomo storili v letu 2021, ko bomo lahko izvedli postopek javnega naročila izdelave novega spletnega portala Državne revizijske komisije, kajti trenutni spletni portal deluje na zastareli platformi, ki ne omogoča prilagoditev dostopnosti. S tem bomo v največji meri zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletišča Državne revizijske komisije vsem uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, saj si prizadevamo za visoko raven skladnosti spletišča.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena oktobra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3 (1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. 10. 2018 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana novembra 2020.

Povratne in kontaktne informacije

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Državne revizijske komisije, lahko uporabniki dobijo na:

tel.: 01 234 28 00

e-pošti: dkom@dkom.si

osebno na naslovu: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, SI-1001 Ljubljana

Obvestilo o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah in vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah, nam lahko pošljete na elektronski naslov dkom@dkom.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za kasnejši odgovor.

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča Državne revizijske komisije za osebe s posebnimi potrebami oz. ste zaznali pomanjkljivosti pri uporabi vsebin za omenjene skupine uporabnikov, nas lahko o tem obvestite na elektronski naslov dkom@dkom.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite, odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
tel.: 01 478 47 78
e-pošta: gp.uiv@gov.si